Vejskilte og færdselstavler af højeste kvalitet til et hvert formål

Færdselstavler og vejskilte

For Vejdirektoratet, kommuner, vejentreprenører og andre store kunder producerer vi alle former for vejskilte, standere og galger.

Vi lagerfører de mest anvendte produkter for omgående levering eller afhentning.

Samlet tavleoversigt

Nem og hurtig levering med Danske Fragtmænd

Færdselstavler og vejskilte

Færdselstavler ser du hver dag, når du begiver dig ud i trafikken. Færdselstavler har til formål at regulere trafikken og gøre vores færden på de danske veje tryg og sikker. Færdselstavler er især en effektiv måde at synliggøre og skærpe fokus på trafikale forhold.

Vejskilte er lavet med piktogrammer og ikke tekst, da piktogrammer er hurtigere og lettere at afkode.

I daglig tale bruges også vejskilte som synonym for færdselstavler. Bare rolig. De har samme betydning, og afviger ikke fra hinanden. Skiltene kan genkendes uanset nationalitet, da de lever op til europæiske standarder  og produceres efter Vejdirektoratets bekendtgørelser og bestemmelser.

Typer af færdselstavler

Nogle af de mest anvendte færdselstavler gør sig gældende i nogle af de følgende kategorier. Du kan her blive klogere på, hvad hensigten med de forskellige skilte er. Opdag et omfattende udvalg af færdselstavler hos SeriQSign. Vores sortiment omfatter en bred vifte af skilte og markeringer, der opfylder forskellige behov. Se vores forskellige typer færdselstavler: Advarselstavler, for at advare om potentielle farer og risici på vejen. Vigepligtstavler, for at regulere retten til passage på vejkryds og rundkørsler. Forbudstavler, for at angive områder eller handlinger, der er forbudt. Påbudstavler, for at give instruktioner om, hvad der skal gøres eller undgås. Oplysningstavler, til at levere nyttige oplysninger til vejfarende. Vejvisningstavler, for præcis rutevejledning og destinationer. Stivejvisning, til skiltning af vigtige steder og stier. Servicetavler, for at informere om tjenester og faciliteter i nærheden. Baggrundsafmærkning, for at øge synlighed og sikkerhed. Undertavler, for at give yderligere information under hovedskilte. Diverse skilte, der opfylder forskellige specifikke behov. Gadenavne og husnumre, til nøjagtig adresseidentifikation. Kantform, for at definere vejbanens grænser. Duoform, fleksible skilteløsninger til forskellige formål. Yderligere, har vi udviklet vores egen indefra belyste E17 fodgængerfelt for optimal sikkerhed for fodgængere på trafikerede veje.

Uanset om du er en trafikmyndighed, en entreprenør, en ejendomsadministrator eller en privatperson, har vi det rette skilt eller vejmarkering til dig. Udforsk vores udvalg i dag og find de produkter, der bedst passer til dine krav og specifikationer.

Beskadigelse på færdselstavler og vejskilte

Bekendtgørelse af færdselslovens § 8 siger: “Den, der med eller uden egen skyld beskadiger færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg eller andre færdselsordninger, skal straks bringe afmærkningen i orden igen, hvis muligt. Kan dette ikke ske, skal den pågældende snarest underrette politiet og i øvrigt foretage, hvad der er nødvendigt for at advare andre trafikanter.”*

Kilde: LBK nr. 1324 af 21/11/2018, Bekendtgørelse af færdselsloven, Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2018-1075 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1324)

For at kunne give de bedst mulige forhold for bilister, cyklister eller fodgængere, skal færdselstavlerne være i orden. Vi sikrer de trafikale forhold ved at have orden og synlige færdselstavler langs vejen. Derfor bedes du straks henvende dig til politiet, hvis du oplever beskadiget skilte.

Vidste du, at vi har en app, hvor du faktisk kan bestille skiltet direkte til det pågældende sted?

Vores erfaring og produktion, er din sikkerhed for kvalitet

Seri Q Signs færdselstavler og vejskilte er produceret af højeste kvalitet. Der anvendes 2mm søvandsbestandigt aluminium, med grå bagside. Vores produktionsanlæg råder over den  nyeste teknologi med print og fræsere til fremstilling af færdselstavler og vejskilte. Vores skilte er produceret med 3M’s kvalitetsfolie påmonteret. Seri Q Sign producerer det fulde og godkendte program af færdselstavler og vejskilte i Danmark.