Vejskilte og færdselstavler af højeste kvalitet til et hvert formål

Forbudstavler

Angiver særlige forbud på kørselsretningen. Forbudstavler er runde – primært med hvidt center, rød kant og sort piktogram, der angiver forbuddets art. Undtagelserne hertil er Parkering forbudt og Parkering/Standsning forbudt.

Tavlerne opsættes typisk ved det sted, hvor forbuddet gælder.

Dog kan tavlerne sættes op i nogen afstand. Tavler sat op på afstand skal forsynes med en undertavle med afstandsangivelse.

CE

mærket

produkter

Nem og hurtig levering med Danske Fragtmænd

C55 Lokal hastighedsbegrænsning

Skiltet viser, at her er en given hastighedsgrænse.

Tavlen er enkeltsidet, udført i 2mm aluminium og anvendes som standard i almindelig EGP-refleks.