Vejskilte og færdselstavler af højeste kvalitet til et hvert formål

Påbudstavler

En påbudstavle angiver hvad det påbydes en trafikant at gøre, der hvor den er stillet op. Det kan for eksempel være en specifik kørselsretning, men også hvilke trafikanter, der må befinde sig på vejen/stien.

Påbudstavlen er en rund tavle, med blå baggrund, og med hvide piktogrammer, pile eller tal, der angiver påbuddet. De opsættes umiddelbart ved det punkt hvor påbuddet begynder.

CE

mærket

produkter

Nem og hurtig levering med Danske Fragtmænd

D12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel

Skiltet viser, hvilken vej er den påbudte kørselsretning i rundkørsel.

Opsættes altid under B11, Ubetinget vigepligt.

Tavlen er enkeltsidet, udført i 2mm aluminium og anvendes som standard i almindelig EGP-reflekterende folie.