Vejskilte og færdselstavler af højeste kvalitet til et hvert formål

Oplysningstavler

Oplysningstavler angiver andre forhold, der kunne have færdselsmæssig betydning. Oplysningstavlen har til formål at oplyse trafikanten om områdespecifikke forhold.

Oplysningstavler er firkantede eller rektangulære, på blå bund med hvid kant og hvidt symbol. Oplysningstavlen kunne være et Ensrettet skilt, der fortæller noget om kørselsretningen, eller et P-skilt, der fortæller om området.

Tavlerne placeres i nærheden af det sted, eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler sat op på afstand skal forsynes med en undertavle.

CE

mærket

produkter

Nem og hurtig levering med Danske Fragtmænd

E31 Busholdeplads dobbeltsidet for topholder

E31 Busholdeplads dobbeltsidet for topholder skiltet viser, at her er busholdeplads. Dobbeltsidet for STS topholder

Skiltet er dobbeltsidet, udført i 3mm aluminium og anvendes som standard i almindelig EGP refleks.